ลดราคา!

หงส์คู่มังกร ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม

3,590.00฿

-มังกรมีความหมายว่าชาวจีนนั้นถือว่ามังกรเป็นสัตว์มงคลสูงสุด และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสัตว์ในตำนานที่มีทั้ง อำนาจ บารมี

-มังกรคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความแข็งแกร่ง และความดีงาม

-มีความเชื่อว่าหากเสริมฮวงจุ้ยด้วยมังกร จะทำให้มีแต่ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจบารมี และช่วยปัดเป่าพลังงานไม่ดีออกจากบ้าน และคอยนำพลังงานดีๆ เข้ามาในบ้านสำหรับมังกรนั้นเหมาะสำหรับเสริมฮวงจุ้ยทั้งบ้านและร้านค้าหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆ  

-หงส์มีความหมายหงส์เป็นสัตว์เทพนิยายของชาวจีน และถือว่าเป็นสัตว์มงคลและศักดิ์สิทธิ์ ทีความอ่อนหวาน อ่อนโยน และรักความสะอาด

– หงส์จะมีบุคลิกเป็นผู้หญิง ตามตำนานแล้วหงส์จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อแผ่นดินมีความสงบสุข โดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหงส์เป็นความอ่อนโยน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านมีแต่ความสงบสุข ปลองดองทำให้คนในบ้านรักกันโดยที่จะนำบรรยากาศดีๆ เข้ามาในบ้าน 

-ลักษณะของหงส์นั้นมีหลายรูปแบบ รูปปั้นมาในหลายแบบ แต่ลักษณะของหงส์ที่ชัดเจนเลยก็คือ เป็นนกที่มีความสวยงาม ขนสวยเหมือนไก่ฟ้า ตาเหมือนเหยี่ยว ขายาวเหมือนนกกระยาง จึงทำให้นกในเทพนิยายของชาวจีนนั้นมีลักษณะสวยงาม

-หงส์คู่มังกร สำหรับเสริมฮวงจุ้ย

เมื่อหงส์คู่มังกรมาอยู่ด้วยกันเป็นหงส์คู่มังกร จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยในเรื่องของความรัก โดยมังกรเป็นตัวแทนของเพศชาย(หยิน) และหงส์เป็นตัวแทนของเพศหญิง(หยาง) 

-ดังนั้นเมื่อนำ รูปหงส์กับมังกรมาเสริมฮวงจุ้ยบ้านแล้วก็หมายความว่าหงส์คู่มังกรเป็นตัวแทนของความเป็นคู่กันที่มั่นคง และยั่งยืน

-โดยที่มังกรจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อำนาจบารมี ความสำเร็จ และหงส์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน ความสงบสุข และเมื่อเสริมฮวงจุ้ยด้วย 

-หงส์คู่มังกร ก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความสมดุลและเพิ่มพูลขึ้นเรื่อยๆ และยั่งยืน

หากต้องการเสริมฮวงจุ้ยให้กับชีวิตคู่ ก็ลองหาหงส์คู่มังกรมาเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม

 

ลดราคา!

หงส์คู่มังกร ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม

3,590.00฿

-มังกรมีความหมายว่าชาวจีนนั้นถือว่ามังกรเป็นสัตว์มงคลสูงสุด และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสัตว์ในตำนานที่มีทั้ง อำนาจ บารมี

-มังกรคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความแข็งแกร่ง และความดีงาม

-มีความเชื่อว่าหากเสริมฮวงจุ้ยด้วยมังกร จะทำให้มีแต่ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจบารมี และช่วยปัดเป่าพลังงานไม่ดีออกจากบ้าน และคอยนำพลังงานดีๆ เข้ามาในบ้านสำหรับมังกรนั้นเหมาะสำหรับเสริมฮวงจุ้ยทั้งบ้านและร้านค้าหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆ  

-หงส์มีความหมายหงส์เป็นสัตว์เทพนิยายของชาวจีน และถือว่าเป็นสัตว์มงคลและศักดิ์สิทธิ์ ทีความอ่อนหวาน อ่อนโยน และรักความสะอาด

– หงส์จะมีบุคลิกเป็นผู้หญิง ตามตำนานแล้วหงส์จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อแผ่นดินมีความสงบสุข โดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหงส์เป็นความอ่อนโยน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านมีแต่ความสงบสุข ปลองดองทำให้คนในบ้านรักกันโดยที่จะนำบรรยากาศดีๆ เข้ามาในบ้าน 

-ลักษณะของหงส์นั้นมีหลายรูปแบบ รูปปั้นมาในหลายแบบ แต่ลักษณะของหงส์ที่ชัดเจนเลยก็คือ เป็นนกที่มีความสวยงาม ขนสวยเหมือนไก่ฟ้า ตาเหมือนเหยี่ยว ขายาวเหมือนนกกระยาง จึงทำให้นกในเทพนิยายของชาวจีนนั้นมีลักษณะสวยงาม

-หงส์คู่มังกร สำหรับเสริมฮวงจุ้ย

เมื่อหงส์คู่มังกรมาอยู่ด้วยกันเป็นหงส์คู่มังกร จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยในเรื่องของความรัก โดยมังกรเป็นตัวแทนของเพศชาย(หยิน) และหงส์เป็นตัวแทนของเพศหญิง(หยาง) 

-ดังนั้นเมื่อนำ รูปหงส์กับมังกรมาเสริมฮวงจุ้ยบ้านแล้วก็หมายความว่าหงส์คู่มังกรเป็นตัวแทนของความเป็นคู่กันที่มั่นคง และยั่งยืน

-โดยที่มังกรจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อำนาจบารมี ความสำเร็จ และหงส์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน ความสงบสุข และเมื่อเสริมฮวงจุ้ยด้วย 

-หงส์คู่มังกร ก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความสมดุลและเพิ่มพูลขึ้นเรื่อยๆ และยั่งยืน

หากต้องการเสริมฮวงจุ้ยให้กับชีวิตคู่ ก็ลองหาหงส์คู่มังกรมาเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-มังกรมีความหมายว่าชาวจีนนั้นถือว่ามังกรเป็นสัตว์มงคลสูงสุด และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสัตว์ในตำนานที่มีทั้ง อำนาจ บารมี

-มังกรคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความแข็งแกร่ง และความดีงาม

-มีความเชื่อว่าหากเสริมฮวงจุ้ยด้วยมังกร จะทำให้มีแต่ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจบารมี และช่วยปัดเป่าพลังงานไม่ดีออกจากบ้าน และคอยนำพลังงานดีๆ เข้ามาในบ้านสำหรับมังกรนั้นเหมาะสำหรับเสริมฮวงจุ้ยทั้งบ้านและร้านค้าหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆ  

-หงส์มีความหมายหงส์เป็นสัตว์เทพนิยายของชาวจีน และถือว่าเป็นสัตว์มงคลและศักดิ์สิทธิ์ ทีความอ่อนหวาน อ่อนโยน และรักความสะอาด

– หงส์จะมีบุคลิกเป็นผู้หญิง ตามตำนานแล้วหงส์จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อแผ่นดินมีความสงบสุข โดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหงส์เป็นความอ่อนโยน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านมีแต่ความสงบสุข ปลองดองทำให้คนในบ้านรักกันโดยที่จะนำบรรยากาศดีๆ เข้ามาในบ้าน 

-ลักษณะของหงส์นั้นมีหลายรูปแบบ รูปปั้นมาในหลายแบบ แต่ลักษณะของหงส์ที่ชัดเจนเลยก็คือ เป็นนกที่มีความสวยงาม ขนสวยเหมือนไก่ฟ้า ตาเหมือนเหยี่ยว ขายาวเหมือนนกกระยาง จึงทำให้นกในเทพนิยายของชาวจีนนั้นมีลักษณะสวยงาม

-หงส์คู่มังกร สำหรับเสริมฮวงจุ้ย

-เมื่อหงส์คู่มังกรมาอยู่ด้วยกันเป็นหงส์คู่มังกร จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยในเรื่องของความรัก โดยมังกรเป็นตัวแทนของเพศชาย(หยิน) และหงส์เป็นตัวแทนของเพศหญิง(หยาง) 

-ดังนั้นเมื่อนำ รูปหงส์กับมังกรมาเสริมฮวงจุ้ยบ้านแล้วก็หมายความว่าหงส์คู่มังกรเป็นตัวแทนของความเป็นคู่กันที่มั่นคง และยั่งยืน

-โดยที่มังกรจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อำนาจบารมี ความสำเร็จ และหงส์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน ความสงบสุข และเมื่อเสริมฮวงจุ้ยด้วย 

-หงส์คู่มังกร ก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความสมดุลและเพิ่มพูลขึ้นเรื่อยๆ และยั่งยืน

หากต้องการเสริมฮวงจุ้ยให้กับชีวิตคู่ ก็ลองหาหงส์คู่มังกรมาเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม

-วัสดุเรซิน พ่นทราย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หงส์คู่มังกร ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

-มังกรมีความหมายว่าชาวจีนนั้นถือว่ามังกรเป็นสัตว์มงคลสูงสุด และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสัตว์ในตำนานที่มีทั้ง อำนาจ บารมี

-มังกรคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความแข็งแกร่ง และความดีงาม

-มีความเชื่อว่าหากเสริมฮวงจุ้ยด้วยมังกร จะทำให้มีแต่ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจบารมี และช่วยปัดเป่าพลังงานไม่ดีออกจากบ้าน และคอยนำพลังงานดีๆ เข้ามาในบ้านสำหรับมังกรนั้นเหมาะสำหรับเสริมฮวงจุ้ยทั้งบ้านและร้านค้าหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆ  

-หงส์มีความหมายหงส์เป็นสัตว์เทพนิยายของชาวจีน และถือว่าเป็นสัตว์มงคลและศักดิ์สิทธิ์ ทีความอ่อนหวาน อ่อนโยน และรักความสะอาด

– หงส์จะมีบุคลิกเป็นผู้หญิง ตามตำนานแล้วหงส์จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อแผ่นดินมีความสงบสุข โดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหงส์เป็นความอ่อนโยน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านมีแต่ความสงบสุข ปลองดองทำให้คนในบ้านรักกันโดยที่จะนำบรรยากาศดีๆ เข้ามาในบ้าน 

-ลักษณะของหงส์นั้นมีหลายรูปแบบ รูปปั้นมาในหลายแบบ แต่ลักษณะของหงส์ที่ชัดเจนเลยก็คือ เป็นนกที่มีความสวยงาม ขนสวยเหมือนไก่ฟ้า ตาเหมือนเหยี่ยว ขายาวเหมือนนกกระยาง จึงทำให้นกในเทพนิยายของชาวจีนนั้นมีลักษณะสวยงาม

-หงส์คู่มังกร สำหรับเสริมฮวงจุ้ย

-เมื่อหงส์คู่มังกรมาอยู่ด้วยกันเป็นหงส์คู่มังกร จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยในเรื่องของความรัก โดยมังกรเป็นตัวแทนของเพศชาย(หยิน) และหงส์เป็นตัวแทนของเพศหญิง(หยาง) 

-ดังนั้นเมื่อนำ รูปหงส์กับมังกรมาเสริมฮวงจุ้ยบ้านแล้วก็หมายความว่าหงส์คู่มังกรเป็นตัวแทนของความเป็นคู่กันที่มั่นคง และยั่งยืน

-โดยที่มังกรจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อำนาจบารมี ความสำเร็จ และหงส์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน ความสงบสุข และเมื่อเสริมฮวงจุ้ยด้วย 

-หงส์คู่มังกร ก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความสมดุลและเพิ่มพูลขึ้นเรื่อยๆ และยั่งยืน

หากต้องการเสริมฮวงจุ้ยให้กับชีวิตคู่ ก็ลองหาหงส์คู่มังกรมาเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม

-วัสดุเรซิน พ่นทราย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หงส์คู่มังกร ขนาด สูง44ซม กว้าง30ซม ลึก14ซม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น