ลดราคา!

พระสิวลี มหาลาภ ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ หน้าตัก9 นิ้ว วัสดุทองเหลือง ของมงคลค้าขายของมงคลนำโชค มงคลร่ำรวย

9,990.00฿

 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี ท่านเป็นพระอรหันต์ ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไป สู่ที่แห่งใด ก็มักจะเกิดลาภกับท่านอยู่เสมอ อาศัยบารมี ของพระสิวลีนี่เอง ทำให้ผู้ที่เคารพบูชาท่านได้รับผล เป็นความสงบสุขร่มเย็น และสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์
 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
 • พระสีวลี พระอรหันต์บรรดาลโชคลาภ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่อง หากท่านใดมีไว้บูชา จะทำให้เกิดความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่นับถือ ศัตรูหมู่มารร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถจะย่ำยีหรือทำร้ายได้ จะมีแต่ความสุขศิริสวัสดิ์มงคล “แม้เพียงเอ๋ยนามหรือสวดพระคาถารำลึกถึงพระสีวลีด้วยความเลื่อมใส ลาภสักการะก็จักไหลมาสู่บุคคลผู้นั้นราวกับสายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงก็จะพลันบังเกิดขึ้น”
 • คาถาบูชาพระสีวลี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

 • วิธีการบูชาพระสีวลี
 • นํ้าผึ้ง พระสีวลีจะโปรดปรานมาก ควรต้องมีมาถวายด้วย จะเลือกถวายเฉพาะวันพฤหัสบดี หรือจะถวายทุกวันก็ยิ่งดี)
 • ผลไม้สด สามารถใช้เป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้
 • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือจะเลือกใช้เป็นดอกบัวก็ได้เช่นกัน จะต้องเตรียม 5 ดอก หรือ 9 ดอก
 • น้ำสะอาดให้ลอยด้วยดอกมะลิไว้บนน้ำ 1 แก้ว
 • ใช้ธูป 3 ดอก และเทียนบูชา 1 เล่ม
 • ขนาด สูง 27 ซม กว้าง 26 ซม ลึก 20 ซม
 • วัสดุ ทองเหลือง
 • สั่งซื้อสินค้าผ่าน LAZADA สั่งซื้อสินค้าผ่าน INBOX
ลดราคา!

พระสิวลี มหาลาภ ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ หน้าตัก9 นิ้ว วัสดุทองเหลือง ของมงคลค้าขายของมงคลนำโชค มงคลร่ำรวย

9,990.00฿

 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี ท่านเป็นพระอรหันต์ ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไป สู่ที่แห่งใด ก็มักจะเกิดลาภกับท่านอยู่เสมอ อาศัยบารมี ของพระสิวลีนี่เอง ทำให้ผู้ที่เคารพบูชาท่านได้รับผล เป็นความสงบสุขร่มเย็น และสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์
 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
 • พระสีวลี พระอรหันต์บรรดาลโชคลาภ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่อง หากท่านใดมีไว้บูชา จะทำให้เกิดความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่นับถือ ศัตรูหมู่มารร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถจะย่ำยีหรือทำร้ายได้ จะมีแต่ความสุขศิริสวัสดิ์มงคล “แม้เพียงเอ๋ยนามหรือสวดพระคาถารำลึกถึงพระสีวลีด้วยความเลื่อมใส ลาภสักการะก็จักไหลมาสู่บุคคลผู้นั้นราวกับสายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงก็จะพลันบังเกิดขึ้น”
 • คาถาบูชาพระสีวลี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

 • วิธีการบูชาพระสีวลี
 • นํ้าผึ้ง พระสีวลีจะโปรดปรานมาก ควรต้องมีมาถวายด้วย จะเลือกถวายเฉพาะวันพฤหัสบดี หรือจะถวายทุกวันก็ยิ่งดี)
 • ผลไม้สด สามารถใช้เป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้
 • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือจะเลือกใช้เป็นดอกบัวก็ได้เช่นกัน จะต้องเตรียม 5 ดอก หรือ 9 ดอก
 • น้ำสะอาดให้ลอยด้วยดอกมะลิไว้บนน้ำ 1 แก้ว
 • ใช้ธูป 3 ดอก และเทียนบูชา 1 เล่ม
 • ขนาด สูง 27 ซม กว้าง 26 ซม ลึก 20 ซม
 • วัสดุ ทองเหลือง
 • สั่งซื้อสินค้าผ่าน LAZADA สั่งซื้อสินค้าผ่าน INBOX

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี ท่านเป็นพระอรหันต์ ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไป สู่ที่แห่งใด ก็มักจะเกิดลาภกับท่านอยู่เสมอ อาศัยบารมี ของพระสิวลีนี่เอง ทำให้ผู้ที่เคารพบูชาท่านได้รับผล เป็นความสงบสุขร่มเย็น และสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์
 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
 • พระสีวลี พระอรหันต์บรรดาลโชคลาภ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่อง หากท่านใดมีไว้บูชา จะทำให้เกิดความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่นับถือ ศัตรูหมู่มารร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถจะย่ำยีหรือทำร้ายได้ จะมีแต่ความสุขศิริสวัสดิ์มงคล “แม้เพียงเอ๋ยนามหรือสวดพระคาถารำลึกถึงพระสีวลีด้วยความเลื่อมใส ลาภสักการะก็จักไหลมาสู่บุคคลผู้นั้นราวกับสายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงก็จะพลันบังเกิดขึ้น”
 • คาถาบูชาพระสีวลี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

 • วิธีการบูชาพระสีวลี
 • นํ้าผึ้ง พระสีวลีจะโปรดปรานมาก ควรต้องมีมาถวายด้วย จะเลือกถวายเฉพาะวันพฤหัสบดี หรือจะถวายทุกวันก็ยิ่งดี)
 • ผลไม้สด สามารถใช้เป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้
 • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือจะเลือกใช้เป็นดอกบัวก็ได้เช่นกัน จะต้องเตรียม 5 ดอก หรือ 9 ดอก
 • น้ำสะอาดให้ลอยด้วยดอกมะลิไว้บนน้ำ 1 แก้ว
 • ใช้ธูป 3 ดอก และเทียนบูชา 1 เล่ม
 • ขนาด สูง 27 ซม กว้าง 26 ซม ลึก 20 ซม
 • วัสดุ ทองเหลือง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระสิวลี มหาลาภ ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ หน้าตัก9 นิ้ว วัสดุทองเหลือง ของมงคลค้าขายของมงคลนำโชค มงคลร่ำรวย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี ท่านเป็นพระอรหันต์ ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไป สู่ที่แห่งใด ก็มักจะเกิดลาภกับท่านอยู่เสมอ อาศัยบารมี ของพระสิวลีนี่เอง ทำให้ผู้ที่เคารพบูชาท่านได้รับผล เป็นความสงบสุขร่มเย็น และสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์
 • พระสีวลีเถระ หรือ พระฉิมพลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
 • พระสีวลี พระอรหันต์บรรดาลโชคลาภ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่อง หากท่านใดมีไว้บูชา จะทำให้เกิดความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่นับถือ ศัตรูหมู่มารร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถจะย่ำยีหรือทำร้ายได้ จะมีแต่ความสุขศิริสวัสดิ์มงคล “แม้เพียงเอ๋ยนามหรือสวดพระคาถารำลึกถึงพระสีวลีด้วยความเลื่อมใส ลาภสักการะก็จักไหลมาสู่บุคคลผู้นั้นราวกับสายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงก็จะพลันบังเกิดขึ้น”
 • คาถาบูชาพระสีวลี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

 • วิธีการบูชาพระสีวลี
 • นํ้าผึ้ง พระสีวลีจะโปรดปรานมาก ควรต้องมีมาถวายด้วย จะเลือกถวายเฉพาะวันพฤหัสบดี หรือจะถวายทุกวันก็ยิ่งดี)
 • ผลไม้สด สามารถใช้เป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้
 • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือจะเลือกใช้เป็นดอกบัวก็ได้เช่นกัน จะต้องเตรียม 5 ดอก หรือ 9 ดอก
 • น้ำสะอาดให้ลอยด้วยดอกมะลิไว้บนน้ำ 1 แก้ว
 • ใช้ธูป 3 ดอก และเทียนบูชา 1 เล่ม
 • ขนาด สูง 27 ซม กว้าง 26 ซม ลึก 20 ซม
 • วัสดุ ทองเหลือง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระสิวลี มหาลาภ ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ หน้าตัก9 นิ้ว วัสดุทองเหลือง ของมงคลค้าขายของมงคลนำโชค มงคลร่ำรวย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น