ลดราคา!

ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัสดุไฟเบอร์ห่มผ้าจริง มงคลร่ำรวย วัตถุมงคล

17,900.00฿

 • ปู่ชีวก รักษาโรคภัย พุทธคุณเมตตา

 

 • ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ช่วยให้ผู้เคารพบูชาปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

 

 • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ

 

 • ปู่ชีวกขาว บูชาไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

 • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้รับการยกย่องด้านการแพทย์แผนโบราณทุกแขนง

 

 • ประวัติตามพุทธประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร

 

 • รวมไปจนถึงพระสงฆ์เป็นเป็นพุทธสาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมครูด้านการแพทย์แผนโบราณ และหากใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็มักจะไปขอพรจากท่าน เราจึงนำคาถาบูชามาให้ทุกคน

 

 • คาถาไหว้ปู่ฤาษี ชีวก
 • ตั้งนะโม 3 จบ)
 • โอม นะโม ชีวโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง
 • ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมารภัจโจ ปะกา เสสิวันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อโรคา สุมนา โหมิ
  • ขนาด : สูง 40 ซม กว้าง 29 ซม ลึก 22 ซม
  • วัสดุทองเหลือง

 

ลดราคา!

ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัสดุไฟเบอร์ห่มผ้าจริง มงคลร่ำรวย วัตถุมงคล

17,900.00฿

 • ปู่ชีวก รักษาโรคภัย พุทธคุณเมตตา

 

 • ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ช่วยให้ผู้เคารพบูชาปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

 

 • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ

 

 • ปู่ชีวกขาว บูชาไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

 • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้รับการยกย่องด้านการแพทย์แผนโบราณทุกแขนง

 

 • ประวัติตามพุทธประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร

 

 • รวมไปจนถึงพระสงฆ์เป็นเป็นพุทธสาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมครูด้านการแพทย์แผนโบราณ และหากใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็มักจะไปขอพรจากท่าน เราจึงนำคาถาบูชามาให้ทุกคน

 

 • คาถาไหว้ปู่ฤาษี ชีวก
 • ตั้งนะโม 3 จบ)
 • โอม นะโม ชีวโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง
 • ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมารภัจโจ ปะกา เสสิวันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อโรคา สุมนา โหมิ
  • ขนาด : สูง 40 ซม กว้าง 29 ซม ลึก 22 ซม
  • วัสดุทองเหลือง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ปู่ชีวก รักษาโรคภัย พุทธคุณเมตตา
  • ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ช่วยให้ผู้เคารพบูชาปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง
  • หมอชีวกโกมารภัจจ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
  • ปู่ชีวกขาว บูชาไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล
  • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้รับการยกย่องด้านการแพทย์แผนโบราณทุกแขนง
 • ประวัติตามพุทธประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร รวมไปจนถึงพระสงฆ์เป็นเป็นพุทธสาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมครูด้านการแพทย์แผนโบราณ และหากใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็มักจะไปขอพรจากท่าน เราจึงนำคาถาบูชามาให้ทุกคน(ตั้งนะโม 3 จบ)

 

 • โอม นะโม ชีวโก สิระสา อะหังกรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง

  ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมารภัจโจ ปะกาเสสิ

  วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อโรคา สุมนา โหมิ

   

  ขนาด : สูง 40 ซม กว้าง 29 ซม ลึก 22 ซม

  วัสดุทองเหลือง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัสดุไฟเบอร์ห่มผ้าจริง มงคลร่ำรวย วัตถุมงคล”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ปู่ชีวก รักษาโรคภัย พุทธคุณเมตตา
  • ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ช่วยให้ผู้เคารพบูชาปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง
  • หมอชีวกโกมารภัจจ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
  • ปู่ชีวกขาว บูชาไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล
  • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้รับการยกย่องด้านการแพทย์แผนโบราณทุกแขนง
 • ประวัติตามพุทธประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร รวมไปจนถึงพระสงฆ์เป็นเป็นพุทธสาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมครูด้านการแพทย์แผนโบราณ และหากใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็มักจะไปขอพรจากท่าน เราจึงนำคาถาบูชามาให้ทุกคน(ตั้งนะโม 3 จบ)

 

 • โอม นะโม ชีวโก สิระสา อะหังกรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง

  ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมารภัจโจ ปะกาเสสิ

  วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อโรคา สุมนา โหมิ

   

  ขนาด : สูง 40 ซม กว้าง 29 ซม ลึก 22 ซม

  วัสดุทองเหลือง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัสดุไฟเบอร์ห่มผ้าจริง มงคลร่ำรวย วัตถุมงคล”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น