Sale!

เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระโพธิสัตว์กวนอิม

8,990.00฿ 4,290.00฿

เจ้าแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ Guanyin

 • พระโพธิสัตว์ปางพันเนตรพันกร ถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา ปกปักษ์รักษา

 

 • คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวงแก่ผู้เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

 • ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน

 

 • สวยงาม งานปราณีต

 

 • วัสดุเรซิ่น คุณภาพดี

 

 • ขนาดสูง44ซม กว้าง25ซม ลึก23ซม

 

 • ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

 • เมื่อ 10000 ปีก่อนในประเทศจีนเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ผู้คนถูกน้ำพัด จึงมีการสวดมนต์ของให้พระแม่กวนอิมช่วยเหลือ แน่นอนว่า 2 มือคงไม่พอจึงตั้งจิตให้มีพันมือพันดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้จำนวนมาก

 

 • สิ่งของต่าง ๆ ในพระหัตถ์ปางพันเนตรพันกร
  สุริยัน จันทรา หมายถึง ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆ
  ประนมกร หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  โอบอุ้มโลก หมายถึง ความเมตตากรุณา และการเป็นอภัยทาน
  ลูกประคำ,เชือก หมายถึง ความไม่ประมาท ยึดมั่นในศีล อบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ
  คันศร,ลูกศร หมายถึง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด
  คัมภีร์, สมุด หมายถึง ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ
  ดอกบัว หมายถึง ความใสสะอาดบริสุทธิ์
  คนโทน้ำทิพย์ หมายถึง น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมสิริมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั่นในธรรม
  พระแสงดาบ หมายถึง ปัญญาฆ่ากิเลส
  พระแสงขวาน หมายถึง ปราบมาร โลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ
  ธรรมจักร หมายถึง ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา
  เชือกบ่วงบาศ หมายถึง เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย (ล้วนเป็นปริศนาธรรม)
 • การบูชาที่บ้านก็ ครั้งแรกให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น

 

 

 

สั่งซื้อสินค้าผ่าน LAZADA สั่งซื้อสินค้าผ่าน INBOX

 

Sale!

เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระโพธิสัตว์กวนอิม

8,990.00฿ 4,290.00฿

เจ้าแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ Guanyin

 • พระโพธิสัตว์ปางพันเนตรพันกร ถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา ปกปักษ์รักษา

 

 • คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวงแก่ผู้เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

 • ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน

 

 • สวยงาม งานปราณีต

 

 • วัสดุเรซิ่น คุณภาพดี

 

 • ขนาดสูง44ซม กว้าง25ซม ลึก23ซม

 

 • ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

 • เมื่อ 10000 ปีก่อนในประเทศจีนเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ผู้คนถูกน้ำพัด จึงมีการสวดมนต์ของให้พระแม่กวนอิมช่วยเหลือ แน่นอนว่า 2 มือคงไม่พอจึงตั้งจิตให้มีพันมือพันดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้จำนวนมาก

 

 • สิ่งของต่าง ๆ ในพระหัตถ์ปางพันเนตรพันกร
  สุริยัน จันทรา หมายถึง ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆ
  ประนมกร หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  โอบอุ้มโลก หมายถึง ความเมตตากรุณา และการเป็นอภัยทาน
  ลูกประคำ,เชือก หมายถึง ความไม่ประมาท ยึดมั่นในศีล อบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ
  คันศร,ลูกศร หมายถึง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด
  คัมภีร์, สมุด หมายถึง ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ
  ดอกบัว หมายถึง ความใสสะอาดบริสุทธิ์
  คนโทน้ำทิพย์ หมายถึง น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมสิริมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั่นในธรรม
  พระแสงดาบ หมายถึง ปัญญาฆ่ากิเลส
  พระแสงขวาน หมายถึง ปราบมาร โลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ
  ธรรมจักร หมายถึง ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา
  เชือกบ่วงบาศ หมายถึง เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย (ล้วนเป็นปริศนาธรรม)
 • การบูชาที่บ้านก็ ครั้งแรกให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น

 

 

 

สั่งซื้อสินค้าผ่าน LAZADA สั่งซื้อสินค้าผ่าน INBOX

 

รายละเอียด

 • พระโพธิสัตว์ปางพันเนตรพันกร ถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา ปกปักษ์รักษา

 

 • คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวงแก่ผู้เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

 • ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน

 

 • สวยงาม งานปราณีต

 

 • วัสดุเรซิ่น คุณภาพดี

 

 • ขนาดสูง44ซม กว้าง25ซม ลึก23ซม

 

 • เมื่อ 10000 ปีก่อนในประเทศจีนเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ผู้คนถูกน้ำพัด จึงมีการสวดมนต์ของให้พระแม่กวนอิมช่วยเหลือ แน่นอนว่า 2 มือคงไม่พอจึงตั้งจิตให้มีพันมือพันดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้จำนวนมาก

 

 • สิ่งของต่าง ๆ ในพระหัตถ์ปางพันเนตรพันกร
  สุริยัน จันทรา หมายถึง ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆ
  ประนมกร หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  โอบอุ้มโลก หมายถึง ความเมตตากรุณา และการเป็นอภัยทาน
  ลูกประคำ,เชือก หมายถึง ความไม่ประมาท ยึดมั่นในศีล อบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ
  คันศร,ลูกศร หมายถึง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด
  คัมภีร์, สมุด หมายถึง ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ
  ดอกบัว หมายถึง ความใสสะอาดบริสุทธิ์
  คนโทน้ำทิพย์ หมายถึง น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมสิริมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั่นในธรรม
  พระแสงดาบ หมายถึง ปัญญาฆ่ากิเลส
  พระแสงขวาน หมายถึง ปราบมาร โลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ
  ธรรมจักร หมายถึง ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา
  เชือกบ่วงบาศ หมายถึง เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย (ล้วนเป็นปริศนาธรรม)

 

 • ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

 • การบูชาที่บ้านก็ ครั้งแรกให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น

 

Additional information

น้ำหนัก 1.2 kg
ขนาด 9 × 9 × 19 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระโพธิสัตว์กวนอิม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

รายละเอียด

 • พระโพธิสัตว์ปางพันเนตรพันกร ถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา ปกปักษ์รักษา

 

 • คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวงแก่ผู้เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

 • ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน

 

 • สวยงาม งานปราณีต

 

 • วัสดุเรซิ่น คุณภาพดี

 

 • ขนาดสูง44ซม กว้าง25ซม ลึก23ซม

 

 • เมื่อ 10000 ปีก่อนในประเทศจีนเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ผู้คนถูกน้ำพัด จึงมีการสวดมนต์ของให้พระแม่กวนอิมช่วยเหลือ แน่นอนว่า 2 มือคงไม่พอจึงตั้งจิตให้มีพันมือพันดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้จำนวนมาก

 

 • สิ่งของต่าง ๆ ในพระหัตถ์ปางพันเนตรพันกร
  สุริยัน จันทรา หมายถึง ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆ
  ประนมกร หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  โอบอุ้มโลก หมายถึง ความเมตตากรุณา และการเป็นอภัยทาน
  ลูกประคำ,เชือก หมายถึง ความไม่ประมาท ยึดมั่นในศีล อบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ
  คันศร,ลูกศร หมายถึง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด
  คัมภีร์, สมุด หมายถึง ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ
  ดอกบัว หมายถึง ความใสสะอาดบริสุทธิ์
  คนโทน้ำทิพย์ หมายถึง น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมสิริมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั่นในธรรม
  พระแสงดาบ หมายถึง ปัญญาฆ่ากิเลส
  พระแสงขวาน หมายถึง ปราบมาร โลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ
  ธรรมจักร หมายถึง ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา
  เชือกบ่วงบาศ หมายถึง เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย (ล้วนเป็นปริศนาธรรม)

 

 • ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

 • การบูชาที่บ้านก็ ครั้งแรกให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น

 

Additional information

น้ำหนัก 1.2 kg
ขนาด 9 × 9 × 19 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระโพธิสัตว์กวนอิม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close Menu
×