ลดราคา!

พระปฐมเทศนา พระปางปฐมเทศนา ขนาด17นิ้ว

11,190.00฿

-ปางปฐมเทศนานี้มีข้อสังเกตคือ พระหัตถ์ขวาจะยกขึ้นเสมออก จีบนิ้วเป็นวงกลม หมายถึงการหมุนเวียนที่เรียกว่า “ธรรมจักร” พระ พุทธรูปปางนี้จะต่างกับปางแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ยกพระหัตถ์ขึ้น 2 ข้าง แล้วจีบนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นวงกลมซ้อนกัน

ธรรมะสำคัญ อันเป็นธรรมะเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ความหมายแห่งธัมมจักกัปปวัตนสูตรคือ การแสดงธรรมะ 4 ประการ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็น 3 รอบ คือ

-รอบที่ 1 สิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ ได้แก่สถานะใดบ้างที่เป็นทุกข์ ทุกข์จึงเป็นของที่ควรกำหนดรู้คือ ควรทำ ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ อะไรเป็นทุกข์

-รอบที่ 2 ก็คือ เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ หรือหมายความว่าได้กำหนดรู้แล้ว ก็ควรจะละมันเสีย ซึ่งหมายความต่อไปว่า อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

รอบที่ 3 เมื่อได้กำหนดรู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์ ที่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์แล้ว และก็ได้รู้ต่อไปว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้ว จะทำให้เข้าใจได้ว่า ได้รู้แจ้งในทุกข์ในเหตุของทุกข์ ละทุกข์ได้แล้ว และทำให้แจ้งชัดยิ่งขึ้นที่เรียกว่าเจริญ ทำได้ตลอดไป

ขนาด สูง43ซม กว้าง24ซม ลึก17ซม.

 

ลดราคา!

พระปฐมเทศนา พระปางปฐมเทศนา ขนาด17นิ้ว

11,190.00฿

-ปางปฐมเทศนานี้มีข้อสังเกตคือ พระหัตถ์ขวาจะยกขึ้นเสมออก จีบนิ้วเป็นวงกลม หมายถึงการหมุนเวียนที่เรียกว่า “ธรรมจักร” พระ พุทธรูปปางนี้จะต่างกับปางแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ยกพระหัตถ์ขึ้น 2 ข้าง แล้วจีบนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นวงกลมซ้อนกัน

ธรรมะสำคัญ อันเป็นธรรมะเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ความหมายแห่งธัมมจักกัปปวัตนสูตรคือ การแสดงธรรมะ 4 ประการ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็น 3 รอบ คือ

-รอบที่ 1 สิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ ได้แก่สถานะใดบ้างที่เป็นทุกข์ ทุกข์จึงเป็นของที่ควรกำหนดรู้คือ ควรทำ ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ อะไรเป็นทุกข์

-รอบที่ 2 ก็คือ เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ หรือหมายความว่าได้กำหนดรู้แล้ว ก็ควรจะละมันเสีย ซึ่งหมายความต่อไปว่า อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

รอบที่ 3 เมื่อได้กำหนดรู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์ ที่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์แล้ว และก็ได้รู้ต่อไปว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้ว จะทำให้เข้าใจได้ว่า ได้รู้แจ้งในทุกข์ในเหตุของทุกข์ ละทุกข์ได้แล้ว และทำให้แจ้งชัดยิ่งขึ้นที่เรียกว่าเจริญ ทำได้ตลอดไป

ขนาด สูง43ซม กว้าง24ซม ลึก17ซม.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ปางปฐมเทศนานี้มีข้อสังเกตคือ พระหัตถ์ขวาจะยกขึ้นเสมออก จีบนิ้วเป็นวงกลม หมายถึงการหมุนเวียนที่เรียกว่า “ธรรมจักร” พระ พุทธรูปปางนี้จะต่างกับปางแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ยกพระหัตถ์ขึ้น 2 ข้าง แล้วจีบนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นวงกลมซ้อนกัน

-ธรรมะสำคัญ อันเป็นธรรมะเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ความหมายแห่งธัมมจักกัปปวัตนสูตรคือ การแสดงธรรมะ 4 ประการ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็น 3 รอบ คือ

-รอบที่ 1 สิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ ได้แก่สถานะใดบ้างที่เป็นทุกข์ ทุกข์จึงเป็นของที่ควรกำหนดรู้คือ ควรทำ ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ อะไรเป็นทุกข์

-รอบที่ 2 ก็คือ เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ หรือหมายความว่าได้กำหนดรู้แล้ว ก็ควรจะละมันเสีย ซึ่งหมายความต่อไปว่า อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

-รอบที่ 3 เมื่อได้กำหนดรู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์ ที่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์แล้ว และก็ได้รู้ต่อไปว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้ว จะทำให้เข้าใจได้ว่า ได้รู้แจ้งในทุกข์ในเหตุของทุกข์ ละทุกข์ได้แล้ว และทำให้แจ้งชัดยิ่งขึ้นที่เรียกว่าเจริญ ทำได้ตลอดไป

-ขนาด สูง43ซม กว้าง24ซม ลึก17ซม.

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระปฐมเทศนา พระปางปฐมเทศนา ขนาด17นิ้ว”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ปางปฐมเทศนานี้มีข้อสังเกตคือ พระหัตถ์ขวาจะยกขึ้นเสมออก จีบนิ้วเป็นวงกลม หมายถึงการหมุนเวียนที่เรียกว่า “ธรรมจักร” พระ พุทธรูปปางนี้จะต่างกับปางแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ยกพระหัตถ์ขึ้น 2 ข้าง แล้วจีบนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นวงกลมซ้อนกัน

-ธรรมะสำคัญ อันเป็นธรรมะเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ความหมายแห่งธัมมจักกัปปวัตนสูตรคือ การแสดงธรรมะ 4 ประการ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็น 3 รอบ คือ

-รอบที่ 1 สิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ ได้แก่สถานะใดบ้างที่เป็นทุกข์ ทุกข์จึงเป็นของที่ควรกำหนดรู้คือ ควรทำ ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ อะไรเป็นทุกข์

-รอบที่ 2 ก็คือ เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ หรือหมายความว่าได้กำหนดรู้แล้ว ก็ควรจะละมันเสีย ซึ่งหมายความต่อไปว่า อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

-รอบที่ 3 เมื่อได้กำหนดรู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์ ที่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์แล้ว และก็ได้รู้ต่อไปว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้ว จะทำให้เข้าใจได้ว่า ได้รู้แจ้งในทุกข์ในเหตุของทุกข์ ละทุกข์ได้แล้ว และทำให้แจ้งชัดยิ่งขึ้นที่เรียกว่าเจริญ ทำได้ตลอดไป

-ขนาด สูง43ซม กว้าง24ซม ลึก17ซม.

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระปฐมเทศนา พระปางปฐมเทศนา ขนาด17นิ้ว”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น